Privacy

ALGEMEEN KADER

Het CGVS hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten.

De verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens door het CGVS in het kader van zijn wettelijk omschreven opdrachten is:

De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel.

Je vindt hier een uitgebreide privacy verklaring omtrent de manier waarop het CGVS omgaat met persoonlijke gegevens, beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Je beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Een aantal van die rechten zijn enkel in beperkte gevallen van toepassing. Je hebt het recht uitsluitsel te krijgen of je persoonsgegevens door het CGVS worden verwerkt, en in bevestigend geval kan je inzage en toegang tot je gegevens verkrijgen. Je kan eveneens vragen om ze recht te zetten of je kan bezwaar indienen tegen de verwerking. In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen.

Indien je na het lezen van de uitgebreide privacy verklaring nog vragen hebt omtrent de verwerking van je persoonsgegevens door het CGVS of indien je jouw rechten betreffende de verwerking van je persoonsgegevens wil doen gelden, kan je steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van het CGVS. Hoe je dit doet, lees je hier: https://ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen

Indien je meent dat het CGVS je persoonsgegevens niet verwerkt overeenkomstig de AVG, kan je ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

TOEGANG TOT DE WEBSITE - COOKIES

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP adressen en ‘cookies’ om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen.

Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op jouw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd jou toestemming.

 

COOKIES

Het CGVS die de beheerder is van deze website, maakt op deze website gebruik van vier soorten cookies:

  • essentiële cookies;
  • functionele cookies;
  • analyse cookies;
  • social media cookies.

Het CGVS gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van zijn website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

Essentiële cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

BIGipServerF2W-…

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS012fe9cb

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS0192f946

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

Functionele cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

language

365 dagen (1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.

Het CGVS gebruikt daarnaast ook "Matomo” voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren.

Voor het gebruik van deze cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op jouw toestel geïnstalleerd nadat je hiervoor je akkoord hebt gegeven.

Analytische cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

_pk_id

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

50 minuten

Session id

Analyse van het bezoekersaantal website.

Bij het afspelen van video’s worden ‘tracking cookies’ geplaatst die door YouTube voor marketingdoeleinden gebruikt worden. We maken gebruik van youtube-nocookie.com video’s. Zie privacypolicy www.youtube.com.

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

 

EXTERNE LINKS

De website van het CGVS vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.