Opnieuw asiel aanvragen

De DVZ registreert enkel je nieuwe aanvraag als je een weigeringsbeslissing hebt gekregen na je vorige aanvraag en de eventuele beroepsprocedure is afgerond. Bij een nieuwe aanvraag onderzoekt het CGVS enkel de nieuwe elementen die de kans op een beschermingsstatus verhogen. Het heeft geen zin een nieuwe aanvraag in te dienen als je geen nieuwe elementen hebt

Een nieuwe aanvraag indienen

Je kan een nieuwe aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit doe je, net zoals bij je eerste aanvraag, bij het aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’. Het gesprek bij de DVZ gaat enkel over de nieuwe elementen.

Onderzoek van de nieuwe aanvraag

Het CGVS zal een nieuwe aanvraag enkel onderzoeken als je nieuwe elementen hebt die je niet had aangehaald tijdens je vorige aanvraag. Het CGVS zal de elementen die in je vorige aanvra(a)g(en) aan bod kwamen, niet opnieuw onderzoeken en je kan daar dus niet opnieuw over vertellen. De nieuwe elementen moeten de kans op een statuut van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus vergroten. Het kan gaan om:

  • nieuwe feiten die gebeurd zijn nadat een eerdere asielaanvraag werd geweigerd. 
  • nieuwe documenten of verklaringen waaruit blijkt dat je situatie anders is dan daarvoor door het CGVS werd aangenomen. Als je een nieuw document neerlegt, moet je wel kunnen verklaren waarom je dit niet eerder hebt kunnen doen. 

Het is niet noodzakelijk dat het CGVS je uitnodigt voor een persoonlijk gesprek. Het is mogelijk dat het CGVS een beslissing neemt op basis van de elementen in je dossier. 

Beslissing

Het CGVS kan twee beslissingen nemen: 

  • Een beslissing tot niet-ontvankelijkheid: het CGVS neemt deze beslissing als de nieuwe elementen die je hebt aangehaald niet voldoende kunnen zijn voor het toekennen van een internationale beschermingsstatus. 
  • Een beslissing tot ontvankelijkheid: het CGVS stelt vast dat de nieuwe elementen je kans vergroten dat je in aanmerking komt voor internationale bescherming. Na een beslissing tot ontvankelijkheid zal het CGVS je normaal gezien oproepen voor een gesprek. Je krijgt dan een oproepingsbrief zoals bij je eerste aanvraag. Het CGVS doet een grondig onderzoek naar de nieuwe elementen en neemt hierna een beslissing. In principe heb je pas recht op opvang nadat het CGVS een beslissing tot ontvankelijkheid heeft genomen. 

Indien je gekozen woonplaats het adres van het CGVS is, moet je een afspraak maken om je post (bv. je beslissing) te komen ophalen. Je kan dit doen via telefoon (02/205.53.05) of via mail (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be).

Beroep

Ga je niet akkoord met de beslissing, dan kan je een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Vraag hierbij hulp aan je advocaat. Doe dit snel want de beroepstermijn is kort.